THÔNG TIN MỚI

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI MÂM XOAY ĐA NĂNG

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI MÂM XOAY ĐA NĂNG
Giá: 0 VNĐ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI MÂM XOAY ĐA NĂNG 2018 

(Loại 4 ghế nhún, 4 ly xoay, 4 ngựa nhún)         

Kích thước:Tròn 6,5m  x cao 3,2m                              Gía Liên hệ:   036 901 9999

 

 

VIDEO MÂM XOAY ĐA NĂNG 2018    (Loại 4 ghế nhún, 4 ly xoay, 4 ngựa nhún)     

Gía Liên hệ:   036 901 9999

 

 

 

 

 

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI MÂM XOAY ĐA NĂNG 2018   

(Loại 4 ghế nhún, 4 ly xoay, 4 ngựa nhún)     

Kích thước:Tròn 6,5m  x cao 3,2m                                 Gía Liên hệ:   036 901 9999

 
 
 

VIDEO MÂM XOAY ĐA NĂNG 2018    (Loại 4 ghế nhún, 4 ly xoay, 4 ngựa nhún)     

Gía Liên hệ:   036 901 9999

 

 

 
 
 

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI MÂM XOAY     (Loại 8 Ly)            

 Kích thước:Tròn 6,5m  x cao 3,2m             Gía Liên hệ:   036 901 9999         

 

 

 

 

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI MÂM XOAY ĐA NĂNG           

(Loại 3 ghế nhún, 3 ly xoay)          Kích thước: Tròn 5,5m  x cao 3,2m  

Gía Liên hệ:   036 901 9999 

 

 

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI MÂM XOAY ĐA NĂNG      (Loại 6 Ly)            

 Kích thước: Tròn 5,4m  x cao 3,2m          Gía Liên hệ:  036 901 9999