THÔNG TIN MỚI

TRÒ CHƠI CÁ LƯỢN, VOI BAY LƯỢN - (MẪU VIP-2018

TRÒ CHƠI  CÁ LƯỢN, VOI BAY LƯỢN - (MẪU VIP-2018
Giá: 0 VNĐ

 

 

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI CÁ LƯỢN - Loại 32 chỗ. 

Kích Thước: 10m x 3m                                         Gía Liên Hệ: 036 901 9999 

 

VIDEO TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI CÁ LƯỢN - Loại 32 chỗ. 

Kích Thước: 10m x 3m                                         Gía Liên Hệ: 036 901 9999 

 

 

 

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI CÁ LƯỢN - Loại 32 chỗ.  KT: 10m x 3m  

  Gía Liên Hệ: 036 901 9999 

 

 

 

TRÒ CHƠI VOI LƯỢN CÔNG VIÊN  (Loại 3 con voi, 3 con lân ngồi được 12 chỗ) 

(Dùng cho em bé thiếu nhi, tuổi TEEN và cả người lớn)

Gía Liên Hệ: 036 901 9999

 

VIDEO VOI LƯỢN CÔNG VIÊN

Loại 3 con voi, 3 con lân ngồi được 12 chỗ

 

 

VIDEO VOI LƯỢN CÔNG VIÊN

Loại 3 con voi, 3 con lân ngồi được 12 chỗ

 

 

 

 

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI VOI BAY LƯỢN - Loại 12 chỗ.  KT: 8m x 3m5  

(Dùng Cho Tuổi TEEN và Các Em Bé Thiếu Nhi)

  Gía Liên Hệ: 036 901 9999

 

 

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI VOI BAY LƯỢN Loại 12 chỗ.  KT: 8m x 3m5  

(Dùng Cho Tuổi TEEN và Các Em Bé Thiếu Nhi)

  Gía Liên Hệ: 036 901 9999