THÔNG TIN MỚI

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI ĐU QUAY NGỰA

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI ĐU QUAY NGỰA
Giá: 54,000,000 VNĐ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI  ĐU QUAY NGỰA                                    : loại 10 con        

KT: rộng 6,3m x cao 6,3m                                                          Gía:54,000,000 VNĐ

 

 

 VIDEO: TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI  ĐU QUAY NGỰA                                     : loại 10 con       

                                   KT: rộng 6,3m x cao 6,3m                                     Gía:54,000,000 VNĐ

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI  ĐU QUAY NGỰA                                              loại 10 con       

                KT: rộng 6,3m x cao 6,3m                                                    Gía:54,000,000 VNĐ

 

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI  ĐU QUAY NGỰA                                                             loại 8 con                        

                                KT: rộng  5,5m  x 3M,2                                                  Gía: 46,000,000 VNĐ

 

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI  ĐU QUAY NGỰA                                                             loại 8 con                     

KT: rộng  5,5m  x 3M,2                                                                                   Gía: 46,000,000 VNĐ

 

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI  ĐU QUAY NGỰA                                                             loại 8 con                  

    KT: rộng  5,5m  x 3M,2                                                                            Gía: 46,000,000 VNĐ

 

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI  ĐU QUAY NGỰA                                                             loại 8 con                  

   KT: rộng  5,5m  x 3M,2                                                                                        Gía: 46,000,000 VNĐ

 

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI  ĐU QUAY NGỰA                                                             loại 8 con  

               KT: rộng  5,5m  x 3M,2                                                         Gía: 46,000,000 VNĐ

 

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI  ĐU QUAY NGỰA                                                             loại 8 con                         

  KT: rộng  5,5m  x 3M,2                  Gía: 46,000,000 VNĐ

 

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI  ĐU QUAY NGỰA                                        loại 15 con             

                                 KT: rộng 6m3 x 3,3m                               Gía: 68,000,000 VNĐ

 

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI  ĐU QUAY NGỰA                                                              loại 15 con             

                                             KT: rộng 6m3 x 3,3m                                        Gía: 68,000,000 VNĐ

 

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI  MÂM XOAY                                            Loại 6 Xe                      

                    KT: 3m                                                              Gía: 36,000,000 đ

 

VIDEO:  TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI  MÂM XOAY                                               Loại 6 Xe                      

                                   KT: 3m                                                           Gía: 36,000,000 đ

 

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI  MÂM XOAY  8 chỗ.                                                           Loại 8 xe                   

                             KT: 3m                                                                               Gía: 39.000.000 đ

 

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI  MÂM XOAY                                                                 Loại 6 Xe                     

                                KT: 3m                                                                Gía: 39,000,000 đ

 

VIDEO: TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI  MÂM XOAY                       -  loại 6 xe                                  -  Gía: 39.000.000 đ

 

TRÒ CHƠI ĐÒ CHƠI   Mâm Xoay; Loại 6 Xe                       KT: 3m                       Gía: 39,000,000 đ

 

 

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI   Mâm Xoay 6 thú  (loại 6 chỗ)     Kích Thước: 3m    Gía: 45.000.000 đ

 

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI ĐU QUAY MÂM XOAY

mâm xoay

 

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI   Mâm Xoay 6 thú  (loại 6 chỗ)     Kích Thước: 3m    Gía: 45.000.000 đ

TRÒ CHƠI ĐÒ CHƠI  Máy Bay Ben Thủy Lực (Loại 6 máy bay 24 chỗ.)

KT: 8m x 3m5                                      Gía: Liên Hệ

 

 

TRÒ CHƠI ĐÒ CHƠI  VIDEO   ĐU QUAY ĐỨNG (Loại 5 cabin =  20 chỗ)  giá: liên hệ

 

 

TRÒ CHƠI ĐÒ CHƠI  ĐU QUAY ĐỨNG (Loại 5 cabin =  20 chỗ)  giá: liên hệ