THÔNG TIN MỚI

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI ĐU QUAY NGỰA

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI ĐU QUAY NGỰA
Giá: 54,000,000 VNĐ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI  ĐU QUAY NGỰA                  Loại 10 con        

KT: rộng 6,3m x cao 3,3m                                       Gía: 54.000.000 VNĐ

VIDEO ĐU QUAY NGỰA 10 CON

KT: rộng 6,3m x cao 3,3m

 

 

 

 

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI  ĐU QUAY NGỰA Loại 8 con)           

   KT: rộng  5,5m  x 3,2m                                           Gía: 48.000.000 VNĐ

 

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI  ĐU QUAY NGỰA Loại 8 con)           

   KT: rộng  5,5m  x 3,2m                                           Gía: 48.000.000 VNĐ

 

 

 

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI  ĐU QUAY NGỰA  (Loại 15 con)                 

 KT: rộng 6m3 x 3,3m                                                  Gía: 68.000.000 VNĐ

 

VIDEO ĐỒ CHƠI  ĐU QUAY NGỰA                                Loại 15 con          

 

 

 

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI MÂM XOAY            Gía: 48.000.000đ

Loại mâm xoay có 6 con thú                                      Kích thước: Tròn 3m     


     

 

 

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI MÂM XOAY              Loại 6 Xe 

Kích thước : Tròn 3m                                         Gía: 39,000,000 đ

 

 

 

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI MÁY BAY BEN THỦY LỰC   (Loại 6 máy bay 24 chỗ.)

KT: 8m x 3m5                                      Gía liên hệ: 036.901.9999

 

 

 

TRÒ CHƠI ĐÒ CHƠI  ĐU QUAY ĐỨNG (Loại 5 cabin =  20 chỗ) 

Gía liên hệ: 036.901.9999

 

 


HỒ CÂU CÁ THIẾU NHI                   KT: Ngang 2m x Dài 3,25m x Cao 0,5m                        

Gía: 18,500,000 VNĐ

 

HỒ CÂU CÁ THIẾU NHI                   KT: Ngang 2m x Dài 3,25m x Cao 0,5m                        

Gía: 19,000,000 VNĐ


 

 

 

HỒ CÂU CÁ THIẾU NHI                   KT: Ngang 2m x Dài 3,25m x Cao 0,5m                        

Gía: 19,000,000 VNĐ


 

 

HỒ CÂU CÁ THIẾU NHI                   KT: Ngang 2m x Dài 3,25m x Cao 0,5m                        

Gía: 19,000,000 VNĐ

 

 

 

HỒ CÂU CÁ THIẾU NHI                   KT: tròn 2m x 0.5m                      

Gía: 19,000,000 VNĐ

 

 

HỒ CÂU CÁ NHỰA COMPOSITE   -Tròn : 2m  x  0,5m

Gía: 10,000,000 VNĐ


 

 

HỒ CÂU CÁ NHỰA COMPOSITE   -Tròn : 2m  x  0,5m

Gía: 10,000,000 VNĐ