THÔNG TIN MỚI

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI VOI BAY, MÁY BAY THỦY LỰC-(MẪU VÍP 2019)

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI VOI BAY, MÁY BAY THỦY LỰC-(MẪU VÍP 2019)
Giá: 0 VNĐ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI MÁY BAY THỦY LỰC   - loại 8 máy bay - chở đuợc 32 chỗ

Kích thuớc: tròn 10m5 x cao 5m , diện tích sử dụng 145M2

 

Gía: Liên hệ :   036 901 9999

 

VIDEO TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI MÁY BAY THỦY LỰC  - loại 8 máy bay 

Gía: Liên hệ :   036 901 9999

 

MÁY BAY THỦY LỰC

Gía Liên hệ :   036 901 9999

 

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI MÁY BAY THỦY LỰC  - loại 8 máy bay - chở đuợc 32 chỗ

Kích thuớc: tròn 10m5 x cao 6m , diện tích sử dụng 145M2

Gía: Liên hệ :   036 901 9999

 

 

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI MÁY BAY THỦY LỰC  - loại 6 máy bay - chở đuợc 24 chỗ

Gía: Liên hệ :   036 901 9999

 

VIDEO MÁY BAY THỦY LỰC  - loại 6 máy bay 

Gía: Liên hệ :   036 901 9999

 

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI ĐU QUAY THỦY LỰC VOI BAY - loại 8 con voi - chở đuợc 16 chỗ

Kích thuớc: tròn 10m5 x cao 5m , diện tích sử dụng 145M2

(Sản phẩm đã đuợc đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại cục sở hữu trí tuệ)

Gía: Liên hệ :   036 901 9999

                      

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI ĐU QUAY THỦY LỰC VOI BAY - loại 8 con voi - chở đuợc 16 chỗ

Kích thuớc: tròn 10m5 x cao 5m , diện tích sử dụng 145M2

(Sản phẩm đã đuợc đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại cục sở hữu trí tuệ.)

Gía: Liên hệ :   036 901 9999

TRÒ CHƠI ĐÒ CHƠI MÁY BAY ĐẢO          Loại 24 chỗ              

KT: 7m x  3m5                      Gía: 145.000.000 đ