THÔNG TIN MỚI

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI VOI BAY, MÁY BAY THỦY LỰC-(MẪU VÍP 2019)

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI VOI BAY, MÁY BAY THỦY LỰC-(MẪU VÍP 2019)
Giá: 0 VNĐ

 

 

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI MÁY BAY THỦY LỰC  - loại 8 máy bay - chở đuợc 32 chỗ

Kích thuớc: tròn 10m5 x cao 5m , diện tích sử dụng 145M2

Gía: Liên hệ :   036 901 9999

VIDEO TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI MÁY BAY THỦY LỰC  - loại 8 máy bay - chở đuợc 32 chỗ

Kích thuớc: tròn 10m5 x cao 6m , diện tích sử dụng 145M2

Gía: Liên hệ :   036 901 9999

VIDEO TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI MÁY BAY THỦY LỰC  - loại 8 máy bay - chở đuợc 32 chỗ

Kích thuớc: tròn 10m5 x cao 6m , diện tích sử dụng 145M2

Gía: Liên hệ :   036 901 9999

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI MÁY BAY THỦY LỰC  - loại 8 máy bay - chở đuợc 32 chỗ

Kích thuớc: tròn 10m5 x cao 6m , diện tích sử dụng 145M2

Gía: Liên hệ :   036 901 9999

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI MÁY BAY THỦY LỰC  - loại 6 máy bay - chở đuợc 16 chỗ

Gía: Liên hệ :   036 901 9999

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI ĐU QUAY THỦY LỰC VOI BAY - loại 8 con voi - chở đuợc 16 chỗ

Kích thuớc: tròn 10m5 x cao 5m , diện tích sử dụng 145M2

(Sản phẩm đã đuợc đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại cục sở hữu trí tuệ)

Gía: Liên hệ :   036 901 9999

                                          

            VIDEO ĐU QUAY THỦY LỰC VOI BAY

HỒ SƠ ĐĂNG KÝ KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP GHẾ NGỒI TRÒ CHƠI

 

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI ĐU QUAY THỦY LỰC VOI BAY - loại 8 con voi - chở đuợc 16 chỗ

Kích thuớc: tròn 10m5 x cao 5m , diện tích sử dụng 145M2

(Sản phẩm đã đuợc đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại cục sở hữu trí tuệ.)

Gía: Liên hệ :   036 901 9999

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI ĐU QUAY THỦY LỰC VOI BAY - loại 8 con voi - chở đuợc 16 chỗ

Kích thuớc: tròn 10m5 x cao 5m , diện tích sử dụng 145M2

 (Sản phẩm đã đuợc đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại cục sở hữu trí tuệ.)

Gía: Liên hệ :   036 901 9999


TRÒ CHƠI ĐÒ CHƠI  ĐU QUAY ĐẢO 6 MÁY BAY TRỰC THĂNG                                                 KT: 6m x 3m2                                                    Gía : 92,000,000 đ

 

 

TRÒ CHƠI ĐÒ CHƠI MÁY BAY ĐẢO          Loại 24 chỗ               KT: 7m x  3m5

Gía: 145.000.000 đ

 

TRÒ CHƠI ĐÒ CHƠI MÁY BAY ĐẢO        Loại 24 chỗ           

    KT: 7m x  3m5            Gía: 145.000.000 đ

TRÒ CHƠI ĐÒ CHƠI ĐU QUAY ĐẢO 6 MÁY BAY TRỰC THĂNG

  KT: 6m x 3m2               Gía : 93,000,000 đ