THÔNG TIN MỚI

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI NHÀ BANH THIẾU NHI

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI NHÀ BANH THIẾU NHI
Giá: 0 VNĐ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mã Số 01 . Kích Thước: rộng 4m5 x cao 3m5      (Sử dụng ngoài trời.)

Gía: 52.000.000 đ.

 

Mã Số 02 . Kích Thước: rộng 5m5 x cao 3m5 x dài 11m6             (Sử dụng ngoài trời.)

Gía: 96.000.000 đ.

 

 

Mã Số 03. Kích Thước: rộng 4m5 x cao 3m5   (Sử dụng ngoài trời.)

Gía: 52.000.000 đ.

 

Mã Số 04 . Kích Thước: rộng 6m5 x cao 3m5 x dài 10m6                 (Sử dụng trong nhà.)

 

Gía: 135.000.000 đ.

 

Mã Số 05 . Kích Thước: rộng 6m5 x cao 3m5 x dài 8m6                 (Sử dụng trong nhà.)

Gía: 65.000.000 đ.

 

Mã Số 06. Kích Thước: rộng 6m5 x cao 3m5              (Sử dụng ngoài trời.)

Gía: 75.000.000 đ.

 

 

Mã Số 07. Kích Thước: rộng 4m5 x dài 6m5 x cao 3m5              (Sử dụng ngoài trời.)

Gía: 82.000.000 đ.

 

 

Mã Số 08. Kích Thước: rộng 3m5  x cao 3m5              (Sử dụng ngoài trời.)

Gía: 32.000.000 đ.

 

 

Mã Số 09 . Kích Thước: rộng 6m5 x cao 3m5 x dài 10m6                 (Sử dụng trong nhà.)

Gía: 135.000.000 đ.

 

 

Mã Số 11. Kích Thước: rộng 3m5  x dài 4m5 x cao 3m5              (Sử dụng ngoài trời.)

Gía: 46.000.000 đ.

 

Mã Số 12 . Kích Thước: rộng 6m5 x cao 3m5 x dài 10m6                 (Sử dụng trong nhà.)

Gía: 135.000.000 đ.

 

 

Mã Số 14 . Kích Thước: rộng 6m5 x cao 3m x dài 7m6                 (Sử dụng trong nhà.)

Gía: 85.000.000 đ.