THÔNG TIN MỚI

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI ĐU QUAY NHÚN NỮ HOÀNG

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI ĐU QUAY NHÚN NỮ HOÀNG
Giá: 0 VNĐ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI ĐU QUAY NHÚN NỮ HOÀNG MẪU 2018 - LOẠI 12 CHỖ

Kích thước: tròn 4.6mx  cao 4.7m

Gía Liên hệ:    036 901 9999 

 

VIDEO ĐU QUAY NHÚN LOẠI 12 CHỖ

Kích thước: tròn 4.6mx  cao 4.7m

 

 

TRÒ CHƠI ĐU QUAY NHÚN NỮ HOÀNG MẪU 2018 - LOẠI 12 CHỖ                 

Kích thước: Tròn 4.6m x cao 4.7m

Giá Liên hệ:   036 901 9999

 

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI ĐU QUAY NHÚN NỮ HOÀNG MẪU 2018 - LOẠI 12 CHỖ

Kích thước: tròn 4.6mx  cao 2.9m

Gía Liên hệ:    036 901 9999 

 

 

 

 

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI ĐU QUAY NHÚN NỮ HOÀNG THIẾU NHI 2018 - LOẠI 6 CHỖ

Kích thước: Tròn 4m x cao 3m 

Gía Liên hệ:    036 901 9999 

 

 

VIDEO ĐU QUAY NHÚN NỮ HOÀNG LOẠI 6 CHỖ

Kích thước : Tròn 4m x cao 3m 

 

 

 

 

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI ĐU QUAY NHÚN NỮ HOÀNG MẪU VIP 2018- LOẠI 18 CHỖ    

Kích thước: 6m5 x cao 7m5

Gía Liên hệ:    036 901 9999

 

VIDEO ĐU QUAY NHÚN LOẠI 18 CHỖ                       

Kích thước: 6m5 x cao 7m5      Gía Liên hệ:    036 901 9999

 

 

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI ĐU QUAY NHÚN NỮ HOÀNG MẪU VIP 2018- LOẠI 18 CHỖ     

Kích thước: tròn 6m5 x cao 7m5

Gía Liên hệ:    036 901 9999

 

 

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI ĐU QUAY NHÚN NỮ HOÀNG - LOẠI 16 CON NGỰA               

  Kích thước::  tròn 6m3 x cao 4m6

Gía Liên hệ:    036 901 9999

 

 

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI ĐU QUAY NHÚN NỮ HOÀNG - LOẠI 24 CHỖ

  Kích thước: tròn 10m5 x  cao 5m6

Gía Liên hệ:    036 901 9999 

 

VIDEO ĐU QUAY NHÚN LOẠI 24 CHỖ                       

Kích thước: 6m5 x cao 7m5      Gía Liên hệ:    036 901 9999

 

 

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI ĐU QUAY NHÚN NỮ HOÀNG - LOẠI 24 CHỖ

  Kích thước: tròn 10m5 x  cao 5m6

Gía Liên hệ:    036 901 9999