THÔNG TIN MỚI

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI MÁY BAY LƯỢN (mẫu VIP 2018)

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI MÁY BAY LƯỢN (mẫu VIP 2018)
Giá: 0 VNĐ

 

 

 

 

 

 

TRÒ CHƠI MÁY BAY SIÊU NHÂN LƯỢN

Loại 4 siêu nhân và 2 máy bay chở được 12 chỗ 

Giá liên hệ: 036.901.9999

 

VIDEO MÁY BAY SIÊU NHÂN LƯỢN

Giá liên hệ: 036.901.9999

 

 

 

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI ĐU QUAY MÁY BAY PHI CƠ LƯỢN   ( Loại 12 chỗ)

 Kích Thước : 6m5 x 3m2                 Gía: 145,000,000 VNĐ


 

VIDEO MÁY BAY PHI CƠ LƯỢN

 Kích Thước : 6m5 x 3m2             Gía: 145,000,000 VNĐ 

 

 

 

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI ĐU QUAY CÁ LƯỢN ĐẠI DƯƠNG   Loại 6 con cá (24 chỗ)                       

KT: 7m5 x 2m                                   Gía: 125,000,000 đ