THÔNG TIN MỚI

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI MÁY BAY LƯỢN (mẫu VIP 2018)

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI MÁY BAY LƯỢN (mẫu VIP 2018)
Giá: 0 VNĐ

 

 

 

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI  ĐU QUAY  MÁY BAY  PHI CƠ LƯỢN

( Loại 12 chỗ)       (Mẫu Mới)        ( 001 )

  Kích Thước : 6m5 x 3m2                 Gía: 145,000,000 VNĐ


         VIDEO MÁY BAY PHI CƠ LƯỢN 

 

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI  ĐU QUAY  MÁY BAY  PHI CƠ LƯỢN ( Loại 12 chỗ)       (Mẫu Mới)        ( 001 )
  Kích Thước : 6m5 x 3m2                 Gía: 145,000,000 VNĐ

 

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI  ĐU QUAY  MÁY BAY  PHI CƠ LƯỢN ( Loại 12 chỗ)       (Mẫu Mới)        ( 001 )
  Kích Thước : 6m5 x 3m2                 Gía: 145,000,000 VNĐ


 

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI  ĐU QUAY  MÁY BAY  PHI CƠ LƯỢN ( Loại 12 chỗ)       (Mẫu Mới)        ( 001 )
  Kích Thước : 6m5 x 3m2                 Gía: 145,000,000 VNĐ

 

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI  MÁY BAY đang sản xuất tại nhà máy sản xuất đồ chơi MẠNH DUNG

 

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI ĐU QUAY CÁ LƯỢN ĐẠI DƯƠNG                                     Loại 6 con cá (24 chỗ)                         

                                           KT: 7m5 x 2m                                                              Gía: 125,000,000 đ

 

 

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI  ĐU QUAY LƯỢN                               Loại 6 con  (24 chỗ)                            

                                       KT: 7m x 2m                                         Gía: 125,000,000 đ